Galerie K Paris

日本酒用語集

杜氏

用語(フランス語)標準的と考えられる英語表現1その他に使用される英語表現2フランス語訳用語(日本語)ヘボン式ローマ字表記定義や説明など(フランス語)定義や説明など(英語)参考
toji, chef de cavetoji (tōji), a chief sake makera brew master, a master sake brewertoji, chef de cave/杜氏toji(tōji)  
MENU